2015Kirkeårets fastetid
er fra 18 mars til 4. april.

Vi har to alternativer: 

Alternativ A:

Her på denne siden finner dere oppsett fra Kirkeårets tekster.

Dette finner dere også som vedlegg til utskrift nederst. 

Alternativ B: 

Vi legger ved Bønnmanual som ble utarbeidet i 2011. 

Fokus på bønn for nasjonen. Denne er svært aktuell fremdeles.

Se vedlegg nederst på siden.for utskrift av denne.Kontaktperson: Øyvind Fjellestad (Nasjonalt Bønneråd og Norge40dager)

oyfjell@online.no


Fa

Dato

Tekst

Tema

1

18.feb

Onsdag

Matt 12,38-42

En ond slekt krever tegn

2

19.feb

Torsdag

Matt 6,1-6

Din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg

3

20.feb

Fredag

Matt 6,16-18

Når du faster…

4

21.feb

Lørdag

Dan 6,9-19

De fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud

 

 

 

 

 

 

22.feb

Søndag

Matt 16,21-23

Du vil føre meg til fall

5

23.feb

Mandag

1 Mos 3,1-7

Har Gud virkelig sagt?

6

24.feb

Tirsdag

Matt 9,9-13

Følg meg

7

25.feb

Onsdag

1 Mos 3,8-13

Adam, hvor der du?

8

26.feb

Torsdag

1 Mos 4,1-16

Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp

9

27.feb

Fredag

1 Mos 11,1-9

La oss bygge oss en by… og skaffe oss et navn…

10

28.feb

Lørdag

2 Sam 12,1-10

"Du er mannen"

 

 

 

 

 

 

01.mar

Søndag

Luk 7,36-50

Syndene dine er tilgitt

11

02.mar

Mandag

Sak 3,1-5

Se, jeg tar bort din skyld

12

03.mar

Tirsdag

1 Mos 32,24-30

Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg

13

04.mar

Onsdag

Matt 4,1-11

Engler kom og tjente ham

14

05.mar

Torsdag

Matt 7,12-14

Gå inn gjennom den trange porten

15

06.mar

Fredag

2 Kor 12,7-10

Kraften fullendes i svakhet

16

07.mar

Lørdag

Ef 5,1-11

Ha Gud som forbilde

 

 

 

 

 

 

08.mar

Søndag

Ef 6,10-18

Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft

17

09.mar

Mandag

2 Tim 2,1-7

Vær da sterk ved nåden i Kristus Jesus

18

10.mar

Tirsdag

1 Sam 18,6-14

Fra den dagen så Saul skjevt til David

19

11.mar

Onsdag

Mark 14,26-31

Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg

20

12.mar

Torsdag

Mark 14,32-42

Min sjel er tynget…  Bli her og våk!

21

13.mar

Fredag

Hebr 4,14-16

Finne nåde som gir hjelp i rette tid

22

14.mar

Lørdag

Sal 22,1-9

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

 

 

 

 

 

 

15.mar

Søndag

Joh 3,11-16

Så høyt har Gud elsket verden

23

16.mar

Mandag

Apg 3,11-20

Angre derfor og vend om

24

17.mar

Tirsdag

Rom 3,21-28

Slik viste Gud sin rettferdighet

25

18.mar

Onsdag

1 Sam 1,9-18

Jeg er en som bærer på en stor sorg

26

19.mar

Torsdag

1 Sam 1,19-28

For jeg har bedt Herren om ham

27

20.mar

Fredag

Jes 7,10-14

Hun skal gi ham navnet Immanuel

28

21.mar

Lørdag

Gal 4,4-7

Han skulle kjøpe dem fri

 

 

 

 

 

 

22.mar

Søndag

Luk 1,46-55

Fra nå av skal alle slekter prise meg salig

29

23.mar

Mandag

Joh 11,1-10

Denne sykdommen fører ikke til døden…

30

24.mar

Tirsdag

Joh 11,11-16

Jeg går og vekker ham

31

25.mar

Onsdag

Luk 1,39-45

Velsignet er du blant kvinner

32

26.mar

Torsdag

Joh 11,17-31

Jeg er oppstandelsen og livet

33

27.mar

Fredag

Joh 11,32-44

Lasarus, kom ut!

34

28.mar

Lørdag

Joh 11,45-55

Mange kom til tro på ham

 

 

 

 

 

 

29.mar

Søndag

Matt 26,6-13

Hun salvet meg til min gravferd

35

30.mar

Mandag

Joh 12,12-19

Hosianna, velsignet være han som kommer

36

31.mar

Tirsdag

Joh 12,20-26

Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør

37

01.apr

Onsdag

Joh 12,27-36

Når jeg blir løftet opp fra jorden….

38

02.apr

Torsdag

Luk 22,14-23

Jeg har lenget inderlig etter å spise påskemåltidet

39

03.apr

Fredag

Matt 26,30-27,50

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

40

04.apr

Lørdag

Luk 23,55-56

På sabbaten holdt de seg i ro

 

05.apr

Søndag

Matt 28,1-10

Han er ikke her, han er stått opp


 

Bibelmeditasjon og anvendelse

 

1. Forberedelse – vi åpner oss for Herren

· La det bli stille rundt deg og inne i deg.

· Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.

· Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk.

2. Lesning - vi leser Ordet

· Les dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.

· Les gjerne høyt for deg selv og flere ganger.

· Noter ting du legger merke til i teksten.

· Finn et nøkkelord i teksten og lær det utenat.

3. Innlevelse - vi lever oss inn i Ordet

· Sitt godt og la tankene falle til ro.

· Lev deg inn i teksten.

· Hva ser og hører du?

· Hva er det i teksten som rører ved dine følelser?

· Hvem identifiserer du deg med i teksten og hvorfor?

4. Bønn - vi ber ut fra Ordet

· Tenk at Jesus er nær og lytter til hva du sier.

· Be med dine egne ord eller bruk ord og bønner fra Bibelen.

5. Handling - Ordet får konsekvenser

· Hva vil du gjøre med det denne teksten har vist deg?

· Er det menneske du ønsker å møte på en annen måte?

· Er det en vanesak som du vil endre på?

· Er det en forsømt oppgave du vil ta tak i?


Utskrift

av Bibelsteder, Meditasjon og Bønne-emner:

Åpne vedlegg nederst på siden og skriv utĊ
Øyvind Fjellestad,
16. feb. 2015, 06.46
Ċ
Øyvind Fjellestad,
16. feb. 2015, 06.43
ĉ
Øyvind Fjellestad,
16. feb. 2015, 06.43